top of page
Students Cut Out (34).png

ALLHERE

Yon platfòm personnalisable ak fasil pou itilize ki sèvi ak yon chatbot zanmitay ki mache ak entèlijans atifisyèl pou ogmante patisipasyon elèv yo nan lekòl la, diminye pousantaj abandone lekòl la, epi devlope angajman.

Student-girl

Flexible Interventions
Personalized outreach provides proactive intervention for enrollment and attendance, with built-in flexibility to fit every school district's targeted goals.

Professional Development
Implementation for teachers and staff is effortless, saving time and allowing them to focus on the most meaningful interactions.

High Engagement

Text messages get checked: They have a 98% open rate (compared to less than 25% for postal mail and email).

Individualized Support

The interactive library of responses has the system flexibility to be customized to align with individual districts' policies, protocols, and cadence.

Students Cut Out (34).png
Happy Girl Texting

BENEFIS POU ANPLWAYE

 • Bay sipò san parèy an tan reyèl, senplifye pwosesis tankou prezans, angajman elèv ak fanmi, ak entèvansyon.
   

 • Diminye kantite travay lekòl la ak anplwaye distri a ki deja egzajere.
   

 • Pwofesè, lidè lekòl, analis done, konseye, ak lòt anplwaye sipò yo ka ede elèv ki bezwen plis sipò pratik ak pèsonalize.
   

 • Edikatè yo ka rete yon etap devan, ak plis tan pou konsantre sou defi konplèks ki mande enstriksyon pratik.
   

 • Konplete zouti kominikasyon ki deja egziste pwofesè yo.

Transform student support conversations to actionable insights with data in one place, at your fingertips.

Analyze data to identify trends and program improvement opportunities.

Meet ESSA requirements through our online platform and related services.

Easily identify opportunities for improving communication and engagement.

bottom of page