top of page
Students Cut Out (34).png
Girl Phone

ALLHERE

Yon platfòm personnalisable ak fasil pou itilize ki sèvi ak yon chatbot zanmitay ki mache ak entèlijans atifisyèl pou ogmante patisipasyon elèv yo nan lekòl la, diminye pousantaj abandone lekòl la, epi devlope angajman.

Seal-Winner-Parent-Teacher
Students Cut Out (34).png
Edtech-Award
World-Economic-Forum-Technology-Pioneers
Tech-&-Learning-Award-of-Excellence-logo
xeSchool-News-Finalist-2022-logo
2023-DA-Top-Prod-Logo

KISA LI YE?

AllHere se yon sistèm mesaj tèks ki fasilite kominikasyon nan de-fason ant fanmi yo ak distri lekòl yo.

POUKISA LI ITILIZE?

Pou amelyore prezans nan lekòl epi ankouraje siksè akademik ak kwasans pèsonèl elèv yo.

KISA LI FE?

Li bay yon fason rapid ak fasil pou fanmi yo resevwa repons a kesyon yo poze souvan sou prezans, klas, transpò, orè, kalandriye, ak plis ankò.

KIJAN LI TRAVAY?

Solisyon mesaj tèks an tan reyèl, de-fason an angaje fanmi yo atravè mesaj pwoaktif nan lang yo prefere.

KI MOUN BENEFIS?

Sipò sèvis kliyan 24 sou 24 sou 24 sou 7 non sèlman benefisye elèv yo ak fanmi yo, men li pèmèt edikatè yo plis tan pou konsantre sou ansèyman pratik.

Student-Boy
Girl-Pointing
AllHere-logo
Students Cut Out (34).png
Group-of-Students

KIJAN LI TRAVAY?

 • Sistèm entèaktif la opere antyèman sou mesaj tèks SMS san yo pa bezwen yon smartphone oswa yon aplikasyon.
   

 • Platfòm nan itilize done ki soti nan sistèm enfòmasyon elèv la pou idantifye ak jere kòz rasin absans elèv yo.
   

 • Chatbot la reponn kesyon yo nan mwens pase 2 segonn epi li bay resous pou yon kantite fanmi ak elèv prèske illimité.
   

 • Lè sistèm nan idantifye yon sijè "priyorite" oswa li pa gen repons lan, yo voye kesyon bay yon manm ekip AllHere. Repons yo vin yon pati nan baz konesans otomatik la.

BENEFIS POU ANPLWAYE

 • Bay sipò san parèy an tan reyèl, senplifye pwosesis tankou prezans, angajman elèv ak fanmi, ak entèvansyon.
   

 • Diminye kantite travay lekòl la ak anplwaye distri a ki deja egzajere.
   

 • Pwofesè, lidè lekòl, analis done, konseye, ak lòt anplwaye sipò yo ka ede elèv ki bezwen plis sipò pratik ak pèsonalize.
   

 • Edikatè yo ka rete yon etap devan, ak plis tan pou konsantre sou defi konplèks ki mande enstriksyon pratik.
   

 • Konplete zouti kominikasyon ki deja egziste pwofesè yo.

Mobile Messaging Powered by AI

Personalized, two-way conversational support at scale 24/7.

Evidence-Based Solutions

Proven technology to increase student success in school, reduce the dropout rate, and build engagement.

Actionable Insights and Analysis

Data-driven intervention strategies with actionable insights, reporting, and analysis.

Family with Tablet
Students Cut Out (34).png
Children in Classroom

KIJAN LI TRAVAY?

 • Sistèm entèaktif la opere antyèman sou mesaj tèks SMS san yo pa bezwen yon smartphone oswa yon aplikasyon.
   

 • Platfòm nan itilize done ki soti nan sistèm enfòmasyon elèv la pou idantifye ak jere kòz rasin absans elèv yo.
   

 • Chatbot la reponn kesyon yo nan mwens pase 2 segonn epi li bay resous pou yon kantite fanmi ak elèv prèske illimité.
   

 • Lè sistèm nan idantifye yon sijè "priyorite" oswa li pa gen repons lan, yo voye kesyon bay yon manm ekip AllHere. Repons yo vin yon pati nan baz konesans otomatik la.

KIJANÈske SMS TEXTING EFIKAS?

99%-graph

Pousantaj Louvri

97%-graph

Mesaj louvri nan 15 minit apre li resevwa

75%-graph

Pito kominikasyon SMS

6-to-8x-graph

Higher Angajman pase Imèl

Technology-background
2023-DA_Top_Prod_Logo11-no-back-opt.webp

District Administration names AllHere "Top EdTech Product of 2023" in the Learning Support category

REZILTA PROUVE

Avètisman otomatik chak semèn pou fanmi yo sou devwa yo, nòt yo, ak absans yo te manke yo te gen yon enpak pozitif sou prezans ak rezilta elèv yo.

Rechèch sou angaje paran atravè teknoloji te montre rezilta akademik yo.

17%-graph

Ogmante prezans nan klas la

38%-graph

Diminye nan echèk kou

.23-graph

Ogmantasyon nan GPA (pwen)

Students Cut Out (34).png
Image by Seyi Ariyo

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

bottom of page