top of page
Students Cut Out (34).png
Student-boy

ALLHERE

Yon platfòm personnalisable ak fasil pou itilize ki sèvi ak yon chatbot zanmitay ki mache ak entèlijans atifisyèl pou ogmante patisipasyon elèv yo nan lekòl la, diminye pousantaj abandone lekòl la, epi devlope angajman.

IES-Texting-Research

IES Research on Texting
Can Texting Parents Improve Attendance in Elementary School? A Test of an Adaptive Messaging Strategy to Improve Student Participation at Scale. Full research documentation included.

Read Research Pape
r >

Students

Dr. Peter Bergman Research
Parent-Child Information Frictions and Human Capital Investment: Evidence from a Field Experiment. Peter Bergman's paper studies information frictions between parents and their children, and how these affect human capital investments.

Read Research Paper

Dr. Peter Bergman Research
Leveraging Parents through Low-Cost Technology: The Impact of High-Frequency Information on Student Achievement. Peter Bergman is an assitant professor at Columbia University and Eric W. Chan is an assistant professor at Babson College.

Read Research Paper

Kid-laptop
Students Cut Out (34).png

BENEFIS POU ANPLWAYE

 • Bay sipò san parèy an tan reyèl, senplifye pwosesis tankou prezans, angajman elèv ak fanmi, ak entèvansyon.
   

 • Diminye kantite travay lekòl la ak anplwaye distri a ki deja egzajere.
   

 • Pwofesè, lidè lekòl, analis done, konseye, ak lòt anplwaye sipò yo ka ede elèv ki bezwen plis sipò pratik ak pèsonalize.
   

 • Edikatè yo ka rete yon etap devan, ak plis tan pou konsantre sou defi konplèks ki mande enstriksyon pratik.
   

 • Konplete zouti kominikasyon ki deja egziste pwofesè yo.

Woman-on-Phone

Avètisman otomatik chak semèn pou fanmi yo sou devwa yo, nòt yo, ak absans yo te manke yo te gen yon enpak pozitif sou prezans ak rezilta elèv yo.

Rechèch sou angaje paran atravè teknoloji te montre rezilta akademik yo.

Research-Graphic
Image by Jae Park

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Students Cut Out (34).png

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Mobile Phone
Classroom

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Technology-Background

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Chatbot-icon

Chatbot

A bot that uses human language to communicate

Brain-icon

Machine Learning

Ability to learn without explicit programming

AI-icon

Artificial Intelligence (AI)

When a machine mimics "cognitive" functions

An AI Chatbot can respond 24/7 to a nearly limitless number of families at once. Chatbots have the potential to provide unprecedented support in real-time – which can streamline processes like attendance, student engagement and interventions. This enables advisors and support staff to focus on students who need more hands-on and personalized support.

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Data-graphic
Students Cut Out (34).png
Teacher-and-Students

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

BENEFIS POU LEKÒL

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

Students
Students Cut Out (34).png
Students

Anplis de ogmante prezans, diminye pousantaj abandon, bati angajman paran yo, ak amelyore sèvis kliyan, AllHere powered by AI kapab:
 

 • Administre sondaj sou sijè ki soti nan koneksyon teknoloji ak aprantisaj sosyal ak emosyonèl. Yo ka itilize rezilta yo pou konekte elèv yo ak fanmi yo ak sèvis sipò edikasyonèl epi ogmante preparasyon distri a.
   

 • Ede ak enskripsyon lè w kominike ak fanmi yo ak konsèy alè, vize sou pwosesis, dat limit, ak kritè.

bottom of page