top of page
Students Cut Out (34).png

ALLHERE

Yon platfòm personnalisable ak fasil pou itilize ki sèvi ak yon chatbot zanmitay ki mache ak entèlijans atifisyèl pou ogmante patisipasyon elèv yo nan lekòl la, diminye pousantaj abandone lekòl la, epi devlope angajman.

Student-girl

Personalized Outreach for Families

Intelligent, evidence-based mobile messaging powered by AI to support enrollment and attendance.

KISA LI YE?

AllHere se yon sistèm mesaj tèks ki fasilite kominikasyon nan de-fason ant fanmi yo ak distri lekòl yo.

POUKISA LI ITILIZE?

Pou amelyore prezans nan lekòl epi ankouraje siksè akademik ak kwasans pèsonèl elèv yo.

KISA LI FE?

Li bay yon fason rapid ak fasil pou fanmi yo resevwa repons a kesyon yo poze souvan sou prezans, klas, transpò, orè, kalandriye, ak plis ankò.

KIJAN LI TRAVAY?

Solisyon mesaj tèks an tan reyèl, de-fason an angaje fanmi yo atravè mesaj pwoaktif nan lang yo prefere.

Student-boy
Student-girl

KI MOUN BENEFIS?

Sipò sèvis kliyan 24 sou 24 sou 24 sou 7 non sèlman benefisye elèv yo ak fanmi yo, men li pèmèt edikatè yo plis tan pou konsantre sou ansèyman pratik.

AllHere-logo
Students Cut Out (34).png

ALLHERE

Yon platfòm personnalisable ak fasil pou itilize ki sèvi ak yon chatbot zanmitay ki mache ak entèlijans atifisyèl pou ogmante patisipasyon elèv yo nan lekòl la, diminye pousantaj abandone lekòl la, epi devlope angajman.

Children at School
Image by javier trueba

BENEFIS POU ANPLWAYE

 • Bay sipò san parèy an tan reyèl, senplifye pwosesis tankou prezans, angajman elèv ak fanmi, ak entèvansyon.
   

 • Diminye kantite travay lekòl la ak anplwaye distri a ki deja egzajere.
   

 • Pwofesè, lidè lekòl, analis done, konseye, ak lòt anplwaye sipò yo ka ede elèv ki bezwen plis sipò pratik ak pèsonalize.
   

 • Edikatè yo ka rete yon etap devan, ak plis tan pou konsantre sou defi konplèks ki mande enstriksyon pratik.
   

 • Konplete zouti kominikasyon ki deja egziste pwofesè yo.

Students Cut Out (34).png

BENEFIS POU ANPLWAYE

 • Bay sipò san parèy an tan reyèl, senplifye pwosesis tankou prezans, angajman elèv ak fanmi, ak entèvansyon.
   

 • Diminye kantite travay lekòl la ak anplwaye distri a ki deja egzajere.
   

 • Pwofesè, lidè lekòl, analis done, konseye, ak lòt anplwaye sipò yo ka ede elèv ki bezwen plis sipò pratik ak pèsonalize.
   

 • Edikatè yo ka rete yon etap devan, ak plis tan pou konsantre sou defi konplèks ki mande enstriksyon pratik.
   

 • Konplete zouti kominikasyon ki deja egziste pwofesè yo.

Chatbot-animation
Smartphone-image
bottom of page